دنیای این روزای من هم‌قد تن‌پوشم شده انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده  دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده تنها مدارا می‌کنیم، ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 19 بازدید
هیچ کس اشکی برای مانریخت هرکه بامابود ازمامی گریخت   چندروزی هست حالم دیدنیست حال من ازاین وآن پرسیدنیست    حافظ شوریده فالم راگرفت یک غزل آمدکه ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 15 بازدید
ای تمام طیف‌هایآفتابی! ای کبود ِ ارغوانی! ای بنفشابی! با توام ای شور، ای دلشوره‌ی شیرین! با توام ای شادی غمگین‌! با توام ای غم! غم مبهم! ای نمی‌دانم! هر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید
زیربارانبیاقدم بزنیم حرفنشنیده ای به هم بزنیم نوبگوییمونوبیندیشیم عادتکهنه رابه هم بزنیم وزباران کمی بیاموزیم کهبباریم وحرف کم بزنیم کمبباریم اگر،ولی همه جا عالمیرابه چهره نم بزنیم سخنازعشق ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 16 بازدید
آذر 93
2 پست
تیر 93
5 پست
خرداد 93
4 پست
مهر 92
45 پست
شهریور 92
9 پست
مرداد 92
10 پست
سکوت
1 پست
بخشش
1 پست
همسران
1 پست
عصبانیت
1 پست
حسادت
1 پست
آرامش
1 پست
تنها
1 پست
تنهایی
1 پست
امید
1 پست
شادی
1 پست
سرزندگی
1 پست
خشنودی
1 پست